Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LYŽAŘSKÉ KURZY KVINT A PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Lyžařské kurzy kvint a prvních ročníků

S ohledem na přetrvávající nepříznivou epidemiologickou situaci a platná nařízení jsme bohužel nuceni v letošním roce zrušit lyžařské kurzy, které byly plánovány pro žáky kvint a prvních ročníků.

Pokud se podaří zajistit v dostatečném rozsahu ubytovací kapacity a školy budou opět moci fungovat ve standardním režimu, počítáme s tím, že žáci zmíněných tříd budou mít možnost se zúčastnit lyžařského kurzu v následujícím školním roce.