Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2021

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2021

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka budeme pořádat distanční formou.

Online kurzy budou zahájeny 3. února. Nutnou podmínkou účasti je vyplnění přihlašovacího formuláře na stránkách školy a zřízení Google (GMail) účtu (pokud už jej žák / žákyně nemá zavedený).

Přihlášku vyplňte elektronicky do 25. 1.

Přihláška zde...

Kurzy budou částečně probíhat zadáváním výukových materiálů a částečně formou živých online lekcí. Pro zájemce z 5. a 7. ročníků se bude jednat o 3 online lekce z každého předmětu, pro zájemce z 9. ročníků o 4 online lekce z každého předmětu.

Přípravné kurzy budou s ohledem na současnou situaci ZDARMA.

Kurzy budou zahájeny 3. 2. a ukončeny 24. 3. Živě vysílané lekce se budou konat ve středu v odpoledních hodinách.

Přihlášeným účastníkům budou podrobnosti sděleny mailem nejpozději začátkem února.

Kontaktní osoba:

Mgr. Rudolf Salvetr – statutární zástupce ředitele
Tel.: 732 85 89 78
E-mail: rsalvetr@gym-kt.cz