Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘÍPRAVNÉ KURZY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přípravné kurzy v době mimořádných opatření

Na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech se i v době mimořádných opatření konají distanční formou přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.

Tyto kurzy jsou určené žákům pátých, sedmých a devátých ročníků základních škol, kteří se chystají na přijímací zkoušky. V předešlých letech zájemci docházeli přímo do budovy gymnázia, kde byly tyto kurzy vyučovány v odpoledních hodinách našimi pedagogy. Takové aktivity v současné době ale nejsou možné z důvodu mimořádných opatření proti šíření onemocnění covid-19.

Proto jsme se ocitli před rozhodnutím, zda přípravné kurzy po několika letech vůbec nepořádat, nebo je uskutečnit alespoň distanční formou, stejně jako Den otevřených dveří v prosinci loňského roku. Protože jsme chtěli žákům základních škol vyjít vstříc, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Hlavním smyslem pořádání těchto kurzů je důkladné zopakování a procvičování učiva nutného pro zvládnutí přijímacích zkoušek, které se budou konat v dubnu. Uchazeči o studium tak zároveň získají dobrý pocit, že dělají něco navíc a k přijímacím zkouškám pak přistupují s větší sebejistotou a menším stresem. V tomto výjimečném období jsou pro ně přípravné kurzy zcela zdarma.

Zájem o kurzy je značný. Z 9. tříd je přihlášeno 95 žáků, ze 7. tříd 28 a z 5. tříd 50, což jsou počty, které převyšují zájem v předchozích letech.

Kurzy jsou vyučovány zkušenými pedagožkami naší školy a probíhají kombinací zadávání materiálů, úkolů k procvičování a živých online hodin.

Po technické stránce jsou ke kurzům využívány moderní technologie, s nimiž má naše škola dlouholeté zkušenosti a v současné době jsou rovněž využívány při distanční výuce našich studentů. Jedná se především o Google Classroom a Google Meet.

Jsme přesvědčeni, že pořádání přípravných kurzů distanční formou je krok správným směrem a zároveň vstřícný krok vůči zájemcům o studium z řad žáků základních škol.