Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PODHORÁCKÉHO MUZEA V PŘEDKLÁŠTEŘÍ U TIŠNOVA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výtvarná soutěž Podhoráckého muzea v Předklášteří u Tišnova

Gratulujeme našim studentům z primy A, kteří se zúčastnili celostátní výtvarné soutěže o starých pověstech českých a moravských. V rámci čtenářských dílen na našem gymnáziu vznikl projekt, v němž si primáni měli prostudovat Jiráskovy Staré pověsti české a ve skupinách vypracovat komiks na vybranou pověst. Výsledky jejich projektu sklidily na soutěži úspěch. Posuďte sami!

 

1. místo - Justýna Matějková a Lucie Chalupová: Dívčí válka
  Ukázka…

2. místo -  Magdaléna Cariková a Štěpánka Bigasová: Libušina proroctví
  Ukázka…

3. místo - Tomáš Hrdlička: Ze Židovského města
  Ukázka…


 

V Klatovech 8. března 2021

 

PhDr. David Franta, vyučující českého jazyka v P-A