Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA CAMBRIDGE ENGLISH UŽ POJEDENÁCTÉ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge English už pojedenácté

CAMBRIDGE ENGLISH – klatovské gymnázium – 2011-2021

Již pojedenácté se na klatovském gymnáziu uskutečnily mezinárodní zkoušky z anglického jazyka Cambridge English: First a letos poprvé i Cambridge English: Advanced. Zkoušky prověřují, jak studenti rozumějí čtenému textu, jak dobří jsou v náslechu mluveného slova, jak umí komunikovat písemně i ústně, jaký mají rozsah slovní zásoby a nakolik zvládli gramatiku.

Po úspěšném složení zkoušky studenti získávají certifikáty, které jsou akceptovány zahraničními vysokými školami a kterými mohou též nahradit maturitní zkoušku z anglického jazyka.

Letos se ke zkouškám přihlásilo 23 studentů, všichni uspěli:

  •  9 studentů obhájilo úroveň B2
  • 12 studentů získalo certifikát pro úroveň C1
  • 2 studenti dokonce získali certifikát pro úroveň nejvyšší, tj. C2!

Všem úspěšným studentům blahopřejeme!

Poděkování patří i učitelům anglického jazyka, kteří studenty každoročně ke zkouškám připravují.