Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PRVENSTVÍ V JARNÍM KOLE ANTICOVID CUPU OBHÁJILA TŘÍDA 2.B

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Prvenství v jarním kole AntiCovid Cupu obhájila třída 2.B

Díky trvajícímu uzavření škol a omezení běžného života jsme v jarních měsících navázali na úspěšné podzimní zápolení v soutěži GymKT AntiCovid Cup. Navíc jsme si pro jarní část připravili několik vylepšení. Mezi bodované disciplíny jsme nově zařadili také jízdu na koni a především dali soutěžícím možnost získat bonusové body za návštěvu lokality, která byla vždy na více než týden vyhlášena. Tato novinka rychle získala na popularitě a každé bonusové místo navštívily vyšší desítky účastníků. Bonusovými lokalitami byly např. prameny Úslavy, přírodní rezervace Luňáky nebo vrchol Korábu. GymKT AntiCovid Cupu tak soutěžící nejen posílili svou tělesnou zdatnost, ale podívali se na místa v okolí Klatov, která jim dosud zůstala utajena.

Po lítém boji nakonec prvenství obhájili zástupci 2.B, kteří se tak mohli těšit ze sladké čokoládové odměny. Jen těsně za nimi skončili pronásledovatelé ze Sx-B. Vynikajícího výsledku dosáhli žáci sekundy. Ač věkem téměř nejmladší, dokázali se probojovat na stupínek třetí.

Gratulujeme těm nejúspěšnějším třídám, ale pochvalu a poděkování zaslouží všichni účastníci soutěže. Pevně věříme, že se stejnou aktivitou přistoupí všichni i k dalším aktivitám, které v budoucnu přichystáme.

Pořadí:
1.  2.B
2.  Sx-B
3.  S-A
Dále: 1.B, Sp-A, Ok-A (2020), P-A, 1.A, Učitelé, K-A, Sp-B, T-A, Sx-A, 2.A, 4.A, Q-B, 3.A, Q-A, 3.B, T-B, Ok-B, Ok-A, 4.B, K-B.

Vítězství bylo oznámeno třídě 2.B během hodiny matematiky, což přivítal student Pavel, těžce u tabule zápasící se správnou aplikací sinovy věty (Poměr všech délek stran a hodnot sinů jim protilehlých úhlů je v trojúhelníku konstantní).

 

Supertýden 14. – 24. května


Bonusový cíl 06 – platný do 16. 5. 2021 - kolem přírodní rezervace Luňáky k Podstránskému rybníku u Dolní Lhoty

Kvůli bezpečnosti (rallye) záměrně zveřejňujeme s denním zpožděním. Cesta snad už bude bezpečná, přesto buďte velmi opatrní.

Rezervace Luňáky – mokřady, jak na Šumavě. Doporučujeme se kolem rezervace opatrně drobet projít. Na vlhkých loukách rostou vzácné druhy rostlin, například orchideje prstnatec májový a vemeník dvoulistý. Životní prostor i pro ohrožené druhy ptactva.

Podstránský rybník – z Dolní Lhoty kolem mlýna. Nádherná cesta podél Úhlavy. Klidné místo, ráj pro pozorování ptactva. Doporučujeme se po břehu rybníka také částečně projít.

 

 

Mapa doporučené trasy

Existuje ale i celá řada dalších variant.

 

Bonusový cíl 06 – platný do 9. 5. 2021 - zřícenina kostela sv. Bartoloměje u Běšin

Kostel svatého Bartoloměje byl postaven na vrchu Bartoloměj kolem roku 1370. Od konce 16. století až do roku 1960 bylo sousedství kostela osídleno. Šlo o poustevnu a několik usedlostí.

V roce 1788, za císaře Josefa II, byl kostel zrušen a v 19. století byl pobořen.

Podle pověsti se zde ve výroční den poboření kostela husity zjevuje černá postava mávající černým praporem. Kdo ji spatří, podle pověsti brzy zemře.
Zdroj: Klub psychotroniky a UFO při Gymnáziu KT .
Komentář: nepodařilo se nám dohledat přesné datum, kdy zde Žižka se svými věrnými řádil. Buďte tedy velmi obezřetní. Jak uvidíte někoho v černém, preventivně prchejte.

 

Mapa doporučené trasy (cyklostezka)

Mapa doporučené trasy II (po červené přes Hejno)

Existuje ale i celá řada dalších variant.

 

Bonusový cíl 04 – platný do 2. 5. 2021 - vysílač Habartice + dvojnásobně zaniklá osada Chuchle

Z dálky viditelný vysílač Českých radiokomunikací. Nedaleko se nachází zaniklá ves Chuchle, zaniklé obce nejsou tedy jen na Šumavě. Ještě před 150 lety zde stávalo 8 chalup. Hájovna stojí na místě zaniklého hospodářského dvora ze 17. století. Ve 14. století zde byla ves, ta však zanikla (pravděpodobně) během husitských válek. Chuchle tedy zanikla dvakrát. Stopy po domech jsou v okolí ješte patrné. O místě se zmiňuje Karel Klostermann v povídce "Chuchláci". Z mnoha míst se Vám naskytne nádherný rozhled.

 

Mapa doporučené trasy, můžete ale zvolit jinou...
ČERVENÁ TURISTICKÁ ZNAČKA – tzv. Křižíkova cesta
(z  klatovského náměstí k vysílači ujdete/ujedete 8,5 km a nastoupáte přes 350 m, S cestou i zpět tedy 17 km. Cesta zpět je ale téměř stále z kopce…)

Cesta vede u obce Kydliny nádhernou křížovou cestou. Z Klatov až za Čínov půjdete/pojedete po poměrně frekventované silnici – buďte velmi opatrní.

Můžete vyrazit i rodiči na kratší výlet. Pohodlně se dá parkovat při silnici Obytce – Hoštičky (zpevněná plocha v místech, kde silnici křížuje červená značka). Ideální na odpolední výlet.

 

Bonusový cíl 03 platný do 25. 4. 2021 - Doubrava

Na vrcholu Velké Doubravy (727 m n. m.) je postaven vysílač a postupně zde chátrají vojenské objekty radiolokační stanice. Za „socialismu“ zde byl instalován sovětský radiolokátor P-35, krycí název Saturn a výškoměr PRV-11, krycí název Věrsina. Vojáci nesměli v blízkosti radarů nosit kovové věci, klasické hodinky byly údajně za 15 minut na vyhození. Vypráví se historky o pečeni masa v mikrovlnném proudu.

Planina na odvrácené straně vrcholu nabídne nádherný výhled na Český les, je zde startovací místo pro paragliding. Zajímavostí je i kamenný památník měření Evropy 1867.

 

Mapa doporučené trasy, můžete ale zvolit jinou...
(od klatovského Tesca ujdete/ujedete 10 km a nastoupáte přes 350 m, S cestou i zpět tedy 20 km. Cesta zpět je ale stále z kopce…)

Bonusový cíl 02 platný do 18. 4. 2021 - pramen Úslavy

Málo známé, ale nádherné místo. Úslavu mnozí chápou jako plzeňskou řeku, ta však pramení kousek od Klatov, nedaleko Číhaně.

Z Klatov se tam dostaneme po cyklostezce do Mochtína, poté po silnici téměř k Hradišti, odbočíte k motokrosové dráze a pokračujete přes louku (plnou mokřadů) až k prameni. Doporučená trasa má 15 km tam a 15 zpět. Na kole OK, pěšky pro zdatné „agenty“ chodce.

Alternativně lze autobusem dojet do Číhaně či do Lukoviště a zpět jít pěšky. Cestu přes Nový Dvůr nedoporučujeme, od kolegů, kteří si právě vyměňují obvazy, víme, že poslední stavení hlídá opravdu ostrý pes…

 

Mapa doporučené trasy, můžete ale zvolit jinou...

Studentky a studenti z Kolínce či Sušicka mohou zvolit jinou trasu.

Bonusový cíl 01 platný do 11. 4. 2021 - kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta

Nejde o známou kapli v centru osady, ale o tajemnou polorozbořenou stavbu v lese - zříceninu barokní kaple z roku 1730. V kapli je na podlaze instalováno dílo Kristýny Kužvartové Kapka aneb Hladina hloubky.

Na výletě buďte velmi opatrní.

Mapa jedné z možných cest z Klatov

Pokud je v rámci soutěže místo navštívíš, návštěvu zdokumentuješ fotografií – získáš bonusové body. Za každé navštívené místo získáš tolik bodů, kolik máš spolužáků. Každý účastník soutěže může v rámci bonus bodů navštívit vybrané místo pouze jednou. Aby bylo možné bonus body uznat, zašli fotografii ze svého školního či soukromého mailu (ale v mailu se dostatečně identifikuj – jméno a třída) na rsalvetr@gym-kt.cz – fotografie budou interní, nikde nebudou zveřejňovány.

Pokud ale do mailu uvedeš hashtag #instagram, je možné, že tvoji fotografii vybereme – na instagramovém profilu školy budeme pravidelně zveřejňovat nejpovedenější fotografie.

Základní informace o AntiCovid Cupu + formulář pro hlášení výkonů