Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FOTOGALERIE VÝTVARNÝCH PRACÍ NAŠICH STUDENTŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Fotogalerie výtvarných prací našich studentů

Fotogalerie výtvarných prací našich studentů – 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021.

Během distanční výuky vzniká ve výtvarné výchově řada pozoruhodných prací.

Studenti kvarty A a kvarty B se zabývali zkoumáním vlastní tváře. Tenhle námět ve výtvarném umění není ničím novým. Autoportréty malovaly takové osobnosti jako Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Paul Gauguin nebo Pablo Picasso.

Kdo jiný je ochotný posedět nám modelem, než my sami?

Prvním krokem byla realistická kresba tužkou. Cílem bylo zachytit správné anatomické proporce. Někomu se podařilo dobře vystihnout podobu, a dokonce i výraz. V další fázi se studenti inspirovali serigrafiemi Andy Warhola, čelního představitele pop – artu s československými kořeny. Svou tvář následně zpracovávali barevně. Někdo se držel více reality, někdo svou tvář rozčlenil na plochy výrazných barev, které nekopírovaly skutečnost.

Další ukázky jsou od studentů vyššího gymnázia, kteří se věnovali tématům: Naděje, Víra, Láska a Světlo. Byla jim dána volnost ve způsobu zobrazení, mohli si zvolit obecnou nebo konkrétní rovinu. Někteří námět převáděli do současné situace.Podívejte se ve fotogalerii zde…