Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : CELOSTÁTNÍ KOLO BIBLICKÉ OLYMPIÁDY BIBLE A MY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Celostátní kolo biblické olympiády Bible a my

Letošní celostátní kolo biblické olympiády probíhalo online formou. Soutěžící vyplňovali ve třech kolech testy.

Z celkového počtu 418 žáků zodpovědělo všechny otázky správně pouze 16 žáků, mezi nimi i Vojtěch Trnka z kvarty A našeho gymnázia.

Ten byl vylosován mezi 3 vítězi mimořádného losování. Gratulujeme!

PhDr. David Franta, okresní garant soutěže Bible a my