Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FINANČNÍ GRAMOTNOST

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Finanční gramotnost

Jedna ze soutěží, které proběhly v tomto školním roce je i soutěž nazvaná Finanční gramotnost. Všechna kola proběhla on-line. Nejprve soutěžili jednotlivci, ve vyšších kolech pak týmy. 

Školní kolo

Kategorie II

1

Richard Pešta

V4B

2

Ivana Smáhová

V3A

3

Michal Horský

V3A

4

Jakub Sedláček

V3A

5

Matěj Adam

V3A

6

Ondřej Křivánek

V4A

Kategorie III

1

Eliška Hanzlíková

V8A

2

Ondřej Nováček

V6A

3

Karolína Kukuľová

3B

4

Natálie Bouřilová

2A

5

Jakub Turner

V5A

6

Jakub Kislinger

V8A

Krajské kolo

Kategorie II
  • družstvo Richard Pešta, Ivana Smáhová, Michal Horský5. místo
Kategorie III
  • družstvo Eliška Hanzlíková, Ondřej Nováček, Karolína Kukuľová2. místo

Celostátní finále

Kategorie III
  • družstvo Eliška Hanzlíková, Ondřej Nováček, Karolína Kukuľová – 3. místo

Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.