Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : REFERÁT O UNII

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Referát o unii

Europe Direct Klatovy zahájilo spolupráci s Evropským domem v Praze - další evropskou institucí na území ČR, kterou v našem regionu zastupuje paní Petra Johansson.

Studenti obou kvart Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech měli  v minulém týdnu možnost prostřednictvím interaktivního 90 minutového programu poznat hlavní principy fungování EU.

Tento program pro školy se jmenuje "Referát o unii" a Europe Direct jej bude nabízet studentům primy až kvarty - stejně tak 2. stupni ZŠ - i  v dalších školách Plzeňského kraje.  

Další informace zde...