Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PRAVIDLA PRO ÚČAST NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2021

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Pravidla pro účast na prezenčním vzdělávání od 1. 9. 2021

Do budovy smí vstoupit pouze žák bez příznaků onemocnění covid-19.

Ve společných prostorách školy je povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátor nebo rouška u mladších 15 let)

Ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. má každý žák povinnost se během první hodiny nechat otestovat antigenním samotestem, který ve škole obdrží. Pokud si žák přinese vlastní test, škola jej bude akceptovat, ale neponese finanční náklady.

Výjimku z testování mají žáci, kteří jsou plně očkováni, a uběhlo 14 dnů od aplikace poslední dávky, doloží prokazatelným způsobem prodělání onemocnění v posledních 180 dnech nebo si přinesou potvrzení o testování z oficiálního testovacího místa.

Kdo by se nepodrobil testování, musí ve všech prostorách školy nosit ochranu dýchacích cest, nesmí zpívat a cvičit při hodinách TV ve vnitřních prostorách.

Pokud by se žák odmítl nechat testovat a zároveň by odmítl nosit ochranu dýchacích cest, nesmí vstoupit do školy. Absence mu sice bude omluvena (jako v případě nemoci), ale škola nemá povinnost poskytovat mu vzdělávání distanční formou.

Informace MŠMT – Režim návratu ze zahraničí