Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA ADAPTAČNÍM KURZEM 1.A A 1.B

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za adaptačním kurzem 1.A a 1.B

Netradičně až počátkem druhého školního týdne vyrazily třídy 1.A a 1.B se svými třídními učiteli na adaptační kurz do obvyklé destinace – obce Rybník, která se nachází uprostřed hvozdů Českého lesa.

V průběhu čtyř dní absolvovali žáci projektový den zaměřený na Český les s vedoucím tamější CHKO panem Peckertem, turistické výlety, sportovní dopoledne i večerní táboráky.

Vynikající zázemí s chutnou stravou opět poskytlo Rekreační středisko Rybník. Teplé počasí s letními teplotami navíc umožnilo každodenní osvěžení v místním koupališti.

Pevně věříme, že studium nových žáků bude minimálně stejně úspěšné jako adaptační kurz.

(rs)