Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ERASMUS+BEE IMPORTANT

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

ERASMUS+Bee important

Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem “Bee important”, který má zdůraznit význam včel pro planetu, žáky animovat k ekologickému myšlení a případně i přivést k zájmu o chov včel.

Po roce odkladu kvůli pandemii a pouze on-line setkáních při několika videokonferencích se tento týden skupiny žáků s učiteli z účastnických škol, tedy z Gymnázia Klatovy, z Gymnázia a OA z Orlové, z Církevního gymnázia v Prešově a jedné školy ze španělské La Carlotty konečně mohly osobně sejít v pořádající škole - v Dominicus-von-Linprun-Gymnasium v bavorském Viechtachu. Naši školu zastupuje 23 žáků z různých tříd - od kvinty až po maturanty.

První den začal animačním a teambuildingovým programem v prostorách gymnázia a pokračoval skupinovými činnostmi k tématu Včely na několika stanovištích. Účastníci si v národnostně a tím i jazykově smíšených skupinkách například pomocí speciálních brýlí vyzkoušeli, jak asi včely vidí, zahráli si včelí pexeso, skládali včelí puzzle, vyráběli figurky včel, svíčky z včelího vosku, nebo pekli úžasné vafle s včelím medem.

Odpoledne bylo vyhrazeno bližšímu seznamování s hostitelskými rodinami - každá rodina připravila pro svého hosta vlastní program - výlety do okolí, návštěvu nedaleké bobové dráhy apod.

(ms)