Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HOSTÉ PROGRAMU ERASMUS+ NA GYMNÁZIU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Hosté programu Erasmus+ na gymnáziu

V pondělí 27. 9. 2021 hostila naše škola účastníky mezinárodního programu Erasmus+. Hlavním tématem tohoto konkrétního projektu je boj s nástrahami, které čekají na mladé lidi, pomocí olympijských hodnot.

Mezi účastníky projektu nalezneme zástupce Litvy, Turecka, Polska a především klatovský basketbalový klub, který v projektu zastupuje Ing. Jakub Jarošík.

Díky úzké spolupráci Gymnázia J. Vrchlického a BK Klatovy tak mohl zástupce ředitele Rudolf Salvetr přivítat šestnáct hostů a blíže je seznámit se systémem podpory sportovních aktivit ve škole. Následně se s hosty setkali také žáci školy, kteří tak získali cennou možnost využít nabyté znalosti angličtiny v praxi.