Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍM IC EVROPSKÉ KOMISE V NAŠEM MĚSTĚ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za slavnostním otevřením IC Evropské komise v našem městě

Ohlédnutí za slavnostním otevřením informačního centra Evropské komise v našem městě - EUROPE DIRECT KLATOVY. Podívejte se na reportáž z obou zářijových dnů z prostor krásného sálu refektáře v sídle Úhlavy:
16. září proběhla slavnostní ceremonie k oficiálnímu otevření kanceláře za účasti významných osobností našeho města a Plzeňského kraje a zástupců Evropskékomise a Parlamentu. Za naše gymnázium promluvil jeho ředitel Mgr. Václav Vogeltanz. Děkuji i za účast a pomoc studentům Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech i s nedělní akcí 19/9  a těším se na další spolupráci, která začala už letos v květnu.

Europe Direct Klatovy vytváří další prostor a příležitosti pro studenty i veřejnost a zve a bude zvát na akce již připravené, ale i do přípravy samotných akcí a aktivit s evropskou tematikou. 

Kristýna Čerbová
ED KLATOVY


VÍCE NA:

 

Fotogalerie: