Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ELEKTRÁRNY

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Fyzika
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Virtuální prohlídka elektrárny

V prvních dvou lednových týdnech absolvovali studenti tercií a kvart virtuální návštěvu jaderné elektrárny Temelín a několika menších elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů.

V reálném čase se s námi spojili průvodci jednotlivých elektráren z virtuálního studia a pomocí animací, 3D kamer a živých vstupů přímo na pracoviště elektráren, nám vysvětlili, jak přesně výroba elektrické energie v elektrárně probíhá.

Snímek učebny se žáky