Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NÁBOJ JUNIOR 2021

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

NÁBOJ JUNIOR 2021

Fyziky a matematiky se nebojíme!

19. 11. 2021 se studentky a studenti naší školy zúčastnili mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže NÁBOJ JUNIOR 2021. Dvě čtyřčlenná družstva musela obstát v konkurenci více než tisíce zúčastněných týmů. Soutěžící si online porovnávali své schopnosti nejen s českými vrstevníky, ale soutěžilo se také na Slovensku, v Polsku, ve Francii a v Nizozemsku.

Úspěch chlapců a děvčat závisí vždy na schopnostech jednotlivých členů týmu, neméně také na efektivní týmové spolupráci. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu.

Obě družstva si se zadanými úkoly poradila skvěle.
Chlapci ze třídy V4. A: Matěj Adam, Michal Horský, Štěpán Stichenwirth a Huy Hoang Vo  a děvčata: Róza Sofie Fialová, Leona Hořejší, Karolína Machková (všechny ze třídy V4. B) a Natálie Manoušková (V3. A) vzorně reprezentovali naši školu.

Gratulujeme a děkujeme.

Certifikát první skupiny

Certifikát druhé skupiny