Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH YASMIN STEINEROVÉ V PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽI VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch Yasmin Steinerové v překladatelské soutěži ve španělském jazyce

Velkého úspěchu dosáhla naše studentka Yasmin STEINEROVÁ ze třídy V6A v překladatelské soutěži ve španělském jazyce, kterou každý rok pořádá UP v Olomouci. V celorepublikové konkurenci obsadila 3. místo. Mezi soutěžícími byli i studenti z bilingvních gymnázií, a proto je umístění naší studentky velmi cenné.

Za celou sekci španělského jazyka BLAHOPŘEJEME a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

(jm)