Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST AND ADVANCED 2021/2022

Cesta: Titulní stránka > Jazykové zkoušky > Angličtina
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Cambridge English: First and Advanced 2021/2022

Jazykové zkoušky Cambridge English: First (FCE) se na naší škole konají již více než deset let. Nově přibyly i Cambridge English: Advanced.  V tomto školním roce zkoušku vykonalo 46 studentů a jejich jazykové dovednosti a znalosti byly zhodnoceny takto: úroveň C2 získali 4 z nich, C1 obhájilo 17 studentů, B2 24 studentů, jeden student pak B1. Všem k získání jazykového certifikátu srdečně blahopřejeme.

Dovolte mi přiložit tabulku, která ozřejmuje obsah jednotlivých úrovní, a zároveň informaci o využití výše uvedených jazykových zkoušek.

cefr-descriptors-in-czech.pdf 

Další informace k uznávání certifikátů Cambridge English v České republice