Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Okresní kolo Pythagoriády

Vybraní studenti nižšího gymnázia se 7. prosince tr. zúčastnili okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěž probíhala on-line pod dohledem webové kamery. Naši studenti obsadili přední místa. Mnozí z nich se stali úspěšnými řešiteli (museli získat nejméně 10 bodů z 15 možných).

Kategorie 6. třída (studenti primy)

O první místo se delily Lenka Věnečková a Eva Ludvíková se ziskem 13 bodů. Jen o bod méně dosáhli Jan Hořejší a Andrea Votípková, kteří spolu sdílejí 3. místo. Do desátého místa je ještě umístili Magdaléna Ráčková, Barbora Pikešová, Ellen Krausová, Matouš Drnec a Eliška Grösslová.

Kategorie 8. třída (studenti tercií)

V této kategorii vyhrála  Dagmar Řezáčová se ziskem 12 bodů. S devíti body se na 3. místo dostali Natálie Manoušková a David Votík. Na dalších místech pak byli: Jan Votípka, Vít Papay, Karel Poslík a Kristýna Hozmanová.

Kategorie 9. třída (studenti kvart)

První místo vybojoval Michal Horský, který získal 13 bodů. Druhý byl Jakub Sedláček s 11 body. Úspěšným řešitelem byl i čtvrtý Vo Huy Hoang. Na šestém místě skončil Václav Matěj Košan.