Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TECHNICKÁ OLYMPIÁDA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2021/22

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Technická olympiáda Plzeňského kraje 2021/22

Technická olympiáda Plzeňského kraje 2021/22

V letošním kole soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje, kterou tradičně vyhlašuje Plzeňský kraj společně se Západočeskou univerzitou v Plzni, ve spolupráci se středními školami, se utkalo celkem 13 středních škol, což obnáší 32 soutěžních týmů, celkem tedy 89 účastníků. Bohužel s ohledem na epidemickou situaci byl i letošní ročník soutěže převeden do on-line prostředí, což je sice škoda, ale na druhou stranu šlo asi o jediné schůdné řešení, jak soutěž konat.

Po slavnostním zahájení byly týmy rozděleny do tří on-line místností. V těchto místnostech byli kromě soutěžících přítomni také členové hodnotících komisí. Ti pokládali každému týmu k jim zaslané prezentaci dotazy, na které soutěžní týmy musely ihned reagovat. Po skončení on-line diskuse proběhlo závěrečné hodnocení a vyhlášení výsledků on-line formou.

Za naši školu se soutěže zúčastnily dva týmy. První tým ve složení Gabriela Bělochová a Terezie Mikešová vsadil na stavbu autonomní domácí meteorologické stanice, což obnášelo nejen řešení elektronické části jednotlivých čidel, napájení solárním panelem, ale i naprogramování řídicího modulu, který též zajišťuje přenos naměřených údajů prostřednictvím Wi-Fi buď na mobilní telefon, nebo do školní sítě.

Druhý tým ve složení Eduard Bastl a Marek Seltenhofer se zúčastnil s výrobkem zaměřeným na návrh a tvorbu aktivních magnetických prvků, což byla práce, na které pracovali v průběhu své podzimní odborné stáže na ZČU.

Kromě možnosti představit své výrobky odborné komisi, zkušenosti v podobě obhajoby zvoleného technického řešení a možného srovnání svých dovedností s ostatními týmy je pro účastníky soutěže též nemalou motivací i forma odměn. Nejúspěšnější účastníci soutěže obdrží jako hlavní cenu tablety, účastníci na dalších místech pak postupně získávají poukázky v hodnotách 5 000, 3 000, 2 000 a 1 000 Kč. Pro všechny účastníky jsou též připraveny věcné ceny.

Dívčí tým svou precizní prací a bravurní obhajobou dosáhl na nejvyšší příčku, tedy byla děvčata právem odměněna první cenou – tablety.

V případě „pánského“ týmu odborná komise zohlednila fakt, že projekt zčásti probíhal v rámci odborné stáže, kde měli k dispozici specializované vybavení a lektorskou pomoc, což snížilo celkové hodnocení. Ale i tak se tento tým dokázal umístit na místě ohodnoceném finančními poukázkami.

Také letošní ročník technické olympiády Plzeňského kraje tedy ukázal, že na klatovském gymnáziu Jaroslava Vrchlického máme technicky nadané studenty a studentky, kteří se dokáží prosadit v nemalé konkurenci ostatních škol.

Oběma našim týmům gratulujeme!

 

„Považuji za velmi důležité, aby technické obory byly podporovány, mají v našem kraji budoucnost. A jsou to právě podobně zaměřené soutěže, které žákům a studentům potvrzují, že technika je nejen zábava, ale může být  jejich budoucností,“ zhodnotila celou soutěž hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová, pod jejíž záštitou soutěž proběhla.