Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KONTEXT 2022

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

KONTEXT 2022

Ráda bych poděkovala studentům naší školy, kteří nás reprezentovali ve finále 3. ročníku Kontextu – Krajské on-line soutěže v porozumění anglickému odbornému textu, pořádané Západočeskou univerzitou v Plzni a zastřešené Plzeňským krajem.

Za nižší gymnázium nás vzorně reprezentovali Yasmin Steinerová a Tomáš Červený, v kategorii vyššího gymnázia potom Michaela Skálová a Ondřej Nováček. Yasmin se stala absolutní vítězkou své kategorie, Tomáš a Míša si odvezli skvělá čtvrtá místa.

Soutěž je určena gymnáziím, SOŠ i SOU, soutěžící jsou rozděleni do pěti kategorií, letos probíhala od 1. 11. 2021 čtyřmi on-line školními koly a byla završena 1. 4. 2022 krajským finále na ZČU v Plzni.

Vítězí ten, kdo prokáže nejvyšší míru porozumění předkládaným anglickým odborným textům z různých oblastí a oborů, přičemž letošním propojujícím tématem bylo téma Internet.

Z celkových 1 837 on-line soutěžících se v kategorii gymnázií probojovalo 20 do jednodenního prezenčního finále na ZČU: 10 do kategorie nižší a 10 vyšší gymnázium. Na místě museli vyřešit závěrečný on-line test a nejlepších pět statečných postoupilo do posledního ústního kola před komisi.

Z výše uvedeného je myslím evidentní, že jedno vítězství a dvě čtvrtá místa v našich gymnaziálních kategoriích jsou obrovským úspěchem našich studentů a k jejich umístěním a samozřejmě také jazykovým znalostem na úrovni C2 jim srdečně blahopřejeme a těšíme se na jejich další úspěchy.

Děkujeme!

Za komisi anglického jazyka
Mgr. Václava Králová