Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH ANNY JEŽKOVÉ V SOUTĚŽI VE FRANCOUZŠTINĚ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch Anny Ježkové v Soutěži ve francouzštině

Naše studentka Anna Ježková z V5.A se 6. 4. 2022 zúčastnila krajského kola Soutěže ve francouzském jazyce, kde v kategorii středních škol zcela přesvědčivě zvítězila.

Aničce blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v ústředním kole!

(hk)