Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE V ANGLIČTINĚ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vynikající výsledky krajského kola Soutěže v angličtině

Do krajského kola, které se letos konalo online, postoupily dvě studentky z naší školy. Obě se umístily na stupních vítězů. Srdečně blahopřejeme!

Michaela Skálová (septima B) – 1. místo v kategorii III.A (1.-3. ročník vyššího gymnázia)

Ivana Smáhová (kvarta A) – 3. místo v kategorii II.B (3.-4. ročník nižšího gymnázia)

(jch)