Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PODĚKOVÁNÍ POLICII ČR

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Poděkování Policii ČR

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech děkuje Policii ČR za výborně odvedenou práci, kterou kriminalisté odvedli při hledání a dopadení pachatele, který v noci po maturitním plese v polovině dubna na několika místech poškodil budovu školy.

Zničena byla skleněná výplň bočních dveří a několik oken.

Naštěstí se díky nemalému úsilí policistů podařilo pachatele v řádu několika týdnů dopadnout a škoda mu byla předána k úhradě.

(rs)