Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STUDENTI BYLI OCENĚNI DOFE ODZNAKY

Cesta: Titulní stránka > Středoškolský klub > Aktuality
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Studenti byli oceněni DofE odznaky

Dne 2. 6. 2022 se v Plzni ve Středisku volného času RADOVÁNEK setkali aktivní studenti z Plzeňského a Karlovarského kraje, kteří plnili bronzovou či stříbrnou úroveň Mezinárodní ceny Vévody z Edinburghu (DofE).

Ceremonie oficiálně začala v 14:30, kdy se v konferenční místnosti shromáždili oceňovaní studenti, vedoucí místních center, pod kterými studenti DofE plnili, a jejich případné doprovody. Začátek bronzovo-stříbrné ceremonie uvedl regionální manažer pro jihozápad Čech Josef Nový, který uvítal všechny přítomné.

Poté pronesli pár slov dva hosté, kteří později i předávali diplomy a odznaky studentům. První z nich byl Libor Picka (člen rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu) a za ním následoval Jindřich Čermák (člen rady Karlovarského kraje pro oblast ​vzdělávání, školství a mládeže, oblast tělovýchovy a sportu).

Jako první byli oceněni studenti, kteří splnili bronzovou úroveň DofE. Mezi ně patřil i student našeho gymnázia Vojtěch Kanta ze septimy B. Jakmile radní za Plzeňský a za Karlovarský kraj ocenili bronzové absolventy, na programu byla kulturní vložka v podobě skladby Make You Feel My Love od Adele z úst Kamily Stinglové, též ze septimy B. Po bouřlivém potlesku začala druhá vlna předávání. Jako první byla stříbrným odznakem oceněná studentka Šárka Faicová ze septimy A, která pronesla proslov, kde shrnula své pocity z téměř tří let strávených s DofE. Následovalo ocenění Kamily Stinglové ze septimy B a Ondřeje Nováčka ze septimy A. Paní učitelka Palátová, která doprovázela skupinu na ceremonii stejně jako během plnění programu, přebrala diplomy a odznaky i za studenty, kteří se ceremonie nemohli zúčastnit. Jednalo se o studenty septimy B, konkrétně o Gabrielu Bělochovou a Jakuba Duonga.

V druhé části ceremonie se všichni hosté přesunuli do dalšího konferenčního sálu, kde na ně čekal bohatý raut. Ceremonie se velmi vydařila a absolventi se už teď moc těší na tu zlatou!

Text: Šárka Faicová