Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LETNÍ SPORTOVNÍ KURZY SE VYDAŘILY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Letní sportovní kurzy se vydařily

Letní sportovní kurzy určené studentům předposledních ročníků gymnázia se v letošním školním roce opět konaly tradičně ve sportovním areálu v Žinkovech. Účastníci měli možnost vyzkoušet si kromě míčových her (softbal, házená, tenis) i méně tradiční sportovní disciplíny a pohybové aktivity, jako jsou např. frisbee, sportovní střelba, jóga a další. Součástí týdenního sportování byly i různé dovednostní soutěže a vrcholem byl jako vždy atraktivní orientační závod v krásné okolní přírodě.

  

Videovzpomínka na Žinkovy 2022 očima účastníků... 

 Fotografie z letních sportovních kurzů 2022

Další fotografie si prohlédněte v naší fotogalerii... 

 

Z ohlasů účastníků :

Na začátku června jsme se zúčastnili sportovního kurzu v Žinkovech. Byla to nejlepší akce, kterou jsme na škole během našeho studia dosud zažili. Soutěžili jsme mezi sebou ve třech týmech v házené, frisbee, softballu, volejbalu, biatlonu a orientačním běhu. Večery jsme trávili s kytarou u táboráku. Na konci kurzu byl vyhlášen vítězný tým, ale nebylo pro nás důležité vítězství ale nasazení, se kterým šel do soutěží každý z nás. Při sportování jsme zažili spoustu legrace a zábavy. Jsme za tuto zkušenost rádi a děkujeme našim učitelům, kteří nám tento týden připravili a skvěle zorganizovali. Budeme mít krásné vzpomínky.
Valča a Adam, 3B

Konečně po vleklých covidových opatřeních jsme se mohli vydat na legendární sportovní kurz do Žinkov. Tento gymplácký evergreen, kde se každý sportovec cítí jako ryba ve vodě, skýtá velkou škálu možností, jak protáhnout tělo a zbystřit smysly. Pokud by se někdo bál, že je sortovní antitalent, obavy jsou naprosto zbytečné, protože všechno si člověk vyzkouší a natrénuje. Týmové sporty jako volejbal a softbal perfektně doplnil biatlon na suchu se střelbou ze vzduchovky nebo orientační běh. Za celý kolektiv mohu určitě potvrdit, že sportovní kurz se nesl ve výborné atmosféře zdravé soutěživosti a přátelství. Budoucí třeťáci se mají určitě na co těšit.
Kristýna, 3A