Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ K 210. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Hudební vystoupení k 210. výročí založení Gymnázia

V průběhu celého roku organizujeme za podpory našich partnerů celou řadu akcí, kterými připomínáme 210. výročí založení Gymnázia.

Součástí oslav byla také hudební vystoupení, která se konala 15. a 16. června. Dopoledne byla představení určena pro žáky školy, v podvečerních hodinách je zhlédlo publikum z řad veřejnosti. Každé představení bylo doslova vyprodáno, neboť v aule přihlíželo 130 diváků.

V rámci programu mohli diváci obdivovat dovednosti jednotlivců při hře na jednotlivé hudební nástroje, individuální pěvecká vystoupení i sborový zpěv. Často se podařilo zapojit také publikum, díky čemuž byla atmosféra doslova dechberoucí. O tom se můžete nejlépe přesvědčit v naší galerii.

Na vystoupení se podílelo několik desítek žáků napříč ročníky pod vedením vyučujících hudební výchovy L. Bělohoubkové, V. Sedláčkové a O. Byrtusové.

(rs)Další fotografie naleznete v naší fotogalerii zde...

Krátké video z finále: