Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Krajské kolo fyzikální olympiády

Krajské kolo fyzikální olympiády

Ve čtvrtek 21. dubna se konalo krajské kolo fyzikální olympiády kategorie E. Mezi úspěšnými řešiteli byli také studenti našeho gymnázia. 5. místo obsadil Michal Horský, 11. místo Jan Volák a 13. místo David Stýblo.

V úterý 26. dubna potom proběhlo v Plzni krajské kolo fyzikální olympiády kategorie B, C a D. V kategorii C obsadil 3. místo Jakub Turner. V kategorii B obsadil 9. místo Matyáš Hrešan, který patřil mezi úspěšné řešitele této kategorie. V kategorii D byli úspěšnými řešiteli Jakub Beneda, Jakub Šindelář a Vojtěch Kříž.