Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NASTUPUJÍCÍM ŽÁKŮM OSMILETÉHO STUDIA (A JEJICH RODIČŮM)

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Nastupujícím žákům osmiletého studia (a jejich rodičům)

Vážení rodiče, milé studentky a studenti budoucí primy osmiletého studia,

dovolte nám, abychom Vám přinesli základní informace pro úvod studia.

První školní den (1. 9. 2022) budou žáci ve škole přítomni přibližně do 9.45 h, tedy zhruba první dvě vyučovací hodiny. Během této doby žáci obdrží rozvrh hodin a blíže se seznámí se školní budovou. Obdrží také bližší informace ke 2. září, protože tento den stráví spolu s třídní učitelkou (A. Jankovcová) mimo standardní rozvrh a den poslouží ke stmelení třídního kolektivu.

Pokud jde o učebnice, žáci je obdrží na začátku školního roku, nemusíte je tedy obstarávat s předstihem.

Jistě Vás zajímá také školní stravování. Naše škola bohužel nedisponuje vlastní jídelnou, ale žáci mají možnost využívat jídelnu SŠZP Klatovy či jídelnu Obchodní akademie Klatovy. S ohledem na naplněnou kapacitu jídelny SŠZP budete pravděpodobně muset požádat o stravování v jídelně OA, která má kapacitu dostatečnou.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat ředitele školy – Mgr. Václava Vogeltanze (vvogeltanz@gym-kt.cz, 778 434 622) či jeho zástupce Mgr. Rudolfa Salvetra (rsalvetr@gym-kt.cz, 732 858 978).