Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA EXKURZÍ DO SLOVINSKA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za exkurzí do Slovinska

Ve dnech 5.–9. září se uskutečnila exkurze žáků druhých a vyšších ročníků do Slovinska. Hlavním cílem exkurze bylo zážitkovou výletní formou poznávat prostředí Julských Alp a Dinárského krasu, jejich historii i současnost. Nemohla chybět ani návštěva Slovinské metropole Lublaně.

Hlavním místem našeho pobytu bylo městečko Bled, ležící u stejnojmenného jezera, odkud jsme z velmi příjemného ubytování v hotelu Savica podnikali jednodenní výjezdy za různými cíli v blízkém i vzdáleném okolí. Z navštívených míst stojí jistě za zmínku soutěska Vintgar vyhloubená řekou Radovnou ve vápencovém podloží, hora Vogel (1922 m n.m.), v jejímž vzdálenějším okolí jsme se pohybovali – výstup od horní stanice lanovky na vrch Šija (1880 m n.m.), vodopád Savica – jeden z největších a nejkrásnějších ve Slovinsku, Postojenské jeskyně – jeden z nejdelších jeskynních systémů v Evropě s endemickým výskytem obojživelníka macaráta jeskynního, návštěva hlavního města Lublaně s nezaměnitelným rukopisem architekta Jože Plečnika, soutěska Mostnica s velmi osvěžující vodou zejména v deštivém dni a následující koupel v Bohinjském jezeře, které zdaleka nebylo tak studené jak se předpokládalo.

V den odjezdu pak bylo možné navštívit muzeum 1. světové války v Kobaridu, nebo se zúčastnit raftingu na řece Soči, jedné z nejhezčích krasových řek v Evropě.

Autor textu: Petr Mecner

Autoři fota: účastníci exkurze

 

Fotografie naleznete v naší fotogalerii zde...