Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KRAJSKÉ FINÁLE STŘEDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU – OHLÉDNUTÍ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Krajské finále Středoškolského atletického poháru – ohlédnutí

V pátek 30. září se v Domažlicích uskutečnilo krajské finále Středoškolského atletického poháru.

Naši školu reprezentovala družstva hochů i dívek a v poměrně chladném dni bylo k vidění mnoho kvalitních atletických výkonů nejen u našich závodníků a závodnic, ale také u jejich soupeřů a soupeřek.

V konkurenci osmi týmů obsadilo družstvo děvčat velmi pěkné 3. místo se ziskem 7778 bodů a ztrátou 273b. na vítězný tým Masarykova gymnázia.

Družstvo chlapců pak obsadilo v konkurenci osmi týmů obstojné 4. místo s celkovým ziskem 7824 bodů a ztrátou 592b. na vítěze SPŠE Plzeň.

Všem zúčastněným děkuji za reprezentaci školy a přeji i nadále úspěchy nejen na poli sportovním!

 

Petr Mecner