Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 2022

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Veletrh volnočasových aktivit 2022

Dne 5.10. 2022 se v aule na našem gymnáziu poprvé odehrál Veletrh volnočasových aktivit. Hlavní myšlenkou celé události bylo představit mladším studentům (konkrétně terciím, kvartám, kvintám a sextám) kroužky a aktivity, kterými si mohou zpestřit svůj čas mimo gymnázium a rozšířit si obzory. Po stranách auly byly postavené nástěnky s lavicemi, které tvořily stanoviště jednotlivých aktivit. 

Veletrh probíhal čtyři vyučovací hodiny ve čtyřech blocích. V každém bloku na začátku promluvila paní učitelka Palátová s úvodním slovem o Středoškolském klubu. Poté předala slovo Šárce Faicové z oktávy A, která svou prezentací představila Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu a svůj prožitek s DofE. Poté o své DofE cestě promluvili i Jakub Duong s Kamilou Stinglovou z oktávy B. V druhé části prezentace Šárka Faicová uvedla jakožto šéfredaktorka školní časopis Psanec, jeho fungování a rubriky. Její proslov o Psanci doplnily další členky redakce časopisu Barbora Prošková, Monika Matásková a Monika Lišková. Následoval prostor pro přednesení dalších mimoškolních aktivit, jako například těch přírodovědných, z úst Jany Hamplové z oktávy B, která představila Talnet, Arachne nebo Technecium, Středoškolskou odbornou činnost představila Alžběta Křivohlavá z oktávy A a na fotokroužek a studentský parlament studenty pozval Jakub Duong. 

Po přednáškové části měli studenti možnost obejít jednotlivá stanoviště, zeptat se na případné dotazy nebo se rovnou k volnočasové aktivitě přihlásit. Zároveň byla připravená ještě dvě interaktivní stanoviště; jako první fotokoutek, kde si mohli studenti vyzkoušet fotit či být vyfoceni, a jako druhé soutěž v rychlosti skládání a stavění stanů. 

Čtvrtou hodinu pak proběhlo slavnostní předávání stříbrných certifikátů a odznaků Jakubovi Duongovi a Gabriele Bělochové z oktávy B, kteří se nemohli v červnu zúčastnit stříbrné ceremonie v Plzni. Ceny jim byly předány panem ředitelem Vogeltanzem a ambasadorkou DofE Magdalénou Studenou z Příbrami.

Šárky Faicová, Ok-A

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii zde