Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TÝM KLATOVSKÉHO GYMNÁZIA ZVÍTĚZIL V HACKATONU OTEVŘENÝCH DAT PK 2022

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Tým klatovského gymnázia zvítězil v Hackatonu otevřených dat PK 2022

Ve dnech 21.–22. října 2022 proběhl v Sušici dvoudenní Hackathon otevřených dat Plzeňského kraje, který je určen pro týmy studentů gymnázií a středních odborných středních škol.

Tým klatovského gymnázia dokázal v silné konkurenci 20 týmů zvítězit s prací, která zobrazuje pracovní příležitosti v jednotlivých okresech a městech Plzeňského kraje.

Vítězný tým s názvem DataShort Klatovy tvoří:

Vojtěch Trnka, Jan Kalista, Adam Doležal, Jan Nováček ze SxA

Tomáš Petrmichl ze SxB

Práci můžete shlédnout na adrese https://datashort.gymkt.eu

Článek o soutěži naleznete na odborném serveru Lupa.cz zde: https://www.lupa.cz/clanky/datovy-karneval-radosti-plzenskeho-kraje-nikotin-pokryti-mhd-i-index-ziti/

(ph)