Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCHY STUDENTŮ V PROGRAMÁTORSKÝCH SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH VE ŠK. ROCE 2021/2022

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěchy studentů v programátorských soutěžích a olympiádách ve šk. roce 2021/2022

Matematická olympiáda – kategorie P

4. místo:    Jakub Jankovec, OkB – úspěšný řešitel

Soutěž mládeže v programování - kraj

2. místo:    Jakub Jankovec, OkB

5. místo:    Tomáš Nováček, OkA

6. místo:    Filip Nehéz, 3.A

7. místo: Radek  Bytel, OkA

8. místo: Marek Seltenhofer, OkB

 

 

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.