Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ K 210. VÝROČÍ ŠKOLY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí: Den otevřených dveří k 210. výročí školy

Den otevřených dveří pro širokou veřejnost a absolventy našeho gymnázia proběhl v sobotu 5. listopadu 2022.

Škola v tento den zaznamenala obrovskou návštěvnost a velký zájem ze strany absolventů a veřejnosti. Jednalo se o další z řady akcí, které byly pořádány v rámci oslav 210. výročí.

Školu bylo možné navštívit od ranních hodin až do pozdního odpoledne. Každou celou hodinu shrnul ředitel školy zásadní informace z historie i současnosti gymnázia v aule, dále si návštěvníci mohli projít a prohlédnout celou školu, její jednotlivá pracoviště, výstavu historických materiálů ze života školy na chodbách, setkat se s mnohými pedagogy a dozvědět se zajímavé informace o výuce jednotlivých předmětů.

Kromě toho si mohli pořídit almanach k 210. výročí a řadu dalších upomínkových předmětů připravených k této příležitosti.

Mnoho bývalých tříd využilo tento den k pořádání třídních srazů a bývalí absolventi tak uvítali možnost jít se podívat do školy a zavzpomínat na svoje gymnaziální léta.