Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2023

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2023

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech nabízí také v tomto školním roce přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium.

Přihlášku bylo nutno vyplnit do 15. 1. 2023.

Poplatek za jeden kurz činí 600 Kč pro zájemce z 5. a 7. třídy, 700 Kč pro zájemce z 9. třídy. Rozhodnete-li se absolvovat kurzy Čj i M, je výsledná cena 1200 Kč či 1400 Kč.

Podrobnosti k platbě obdržíte po vyplnění formuláře na Váš e-mail, který uvedete ve formuláři.

Přípravné kurzy pro žáky z 9. tříd jsou plánovány v následujících termínech: 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3. a 5. 4. 2023. Pro každý předmět počítáme s hodinou o délce 60 minut.

Přípravné kurzy pro žáky z 5. a 7. tříd jsou plánovány v následujících termínech: 15. 2., 22. 2., 1. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3. a 5. 4. 2023. Pro každý předmět počítáme s hodinou o délce 45 minut.

Začátek kurzů je plánován na 14.30 h, ještě bude upřesněno.