Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MASO

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

MaSo

Ve středu 9. listopadu 2022 se konala celostátní soutěž MASO kombinující matematické dovednosti při řešení úloh a strategického myšlení při nákupu budov za virtuální peníze získané za správně vyřešené příklady.
Z naší školy se této soutěže zúčastnily v Plzni tři čtyřčlenné týmy složené napříč ročníky nižšího gymnázia. Nejlépe z našich se vedlo Salámistům, kteří se v konkurenci patnácti týmů umístili na 6. místě.
Celkové výsledky naleznete na adrese https://maso.mff.cuni.cz/2022_podzim/.