Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NÁBOJ JUNIOR 2022

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Náboj Junior 2022

Dne 25. 11. 2022 se konala mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce příkladů.Naši školu reprezentovala v Plzni dvě čtyřčlenná družstva, která velice dobře obstála v konkurenci svých vrstevníků nejen z celé České republiky, ale také Belgie, Španělska, Francie, Chorvatska, Nizozemska, Polska a Slovenska.

Družstvo ve složení: Natálie Manoušková (V4.A), Vít Papay, Tomáš Voráček a Petr Žák (všichni z V4.B) se umístilo na 168. místě v ČR, kde celkem soutěžilo 271 družstev. V mezinárodním měřítku obsadili 512. místo, přihlášených družstev bylo 1392.

Tým ze třídy V 3B - Sebastian Blaschke, Adriana Černá, Karel Hrdina a Aneta Vítovcová - se umístil na 201. místě v ČR a na 747. místě v Evropě.

Všem blahopřejeme rovněž k 5. a 6. místu v našem kraji. 


1. soutěžní družstvo

 1. tým pracuje

1. tým při vyhlašování 


2. soutěžní družstvo:

2. tým pracuje 

2. tým při vyhlašování