Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠEK NANEČISTO 2023 – 5. TŘÍDA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky přijímací zkoušek NANEČISTO 2023 – 5. třída

Pořadí Kód Český jazyk Matematika Celkem
1 501 40 28 68
2 502 29 36 65
3 515 24 40 64
4 513 34 26 60
4 525 22 38 60
6 507 21 37 58
7 517 25 32 57
8 511 19 36 55
9 509 27 26 53
9 519 25 28 53
11 505 20 32 52
12 526 21 27 48
13 514 25 22 47
14 510 16 25 41
14 512 11 30 41
16 520 26 14 40
17 524 19 20 39
17 528 14 25 39
19 522 16 21 37
20 504 14 21 35
21 506 19 13 32
21 527 20 12 32
23 503 12 14 26
23 508 15 11 26
25 516 12 10 22
25 523 6 16 22
26 518 10 10 20
  521 omluven omluven