Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠEK NANEČISTO 2023 – 7. TŘÍDA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky přijímací zkoušek NANEČISTO 2023 – 7. třída

Pořadí Kód Čj M Celkem
1 727 29 31 60
2 708 36 17 53
3 703 27 23 50
3 711 16 34 50
3 717 18 32 50
6 716 24 23 47
7 718 25 16 41
8 706 26 12 38
8 726 24 14 38
10 725 16 20 36
11 707 24 11 35
12 714 23 11 34
13 704 23 10 33
13 713 19 14 33
15 720 15 17 32
16 722 18 13 31
16 723 15 16 31
18 701 17 13 30
19 702 22 5 27
19 709 8 19 27
19 719 14 13 27
22 710 9 15 24
23 729 9 10 19
24 705 15 3 18
25 724 9 8 17
26 712 11 5 16