Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÍ KOLO

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Matematická olympiáda - okresní kolo

Na konci ledna se konalo okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z9. Naši studenti obsadili prvních osm  míst. Čtyři z nich  se stali úspěšnými řešiteli.

Úspěšní řešitelé:

1.

Dagmar Řezáčová

kvarta B

22 bodů

2.

Karel Poslík

kvarta A

21 bodů

3.

Sebastian Zetocha

kvarta A

20 bodů

4.

Martin Jáchymovský

kvarta A

17 bodů

Na dalších místech se umístili: Michal Hampl, Matěj Skřivan, David Votík, Václav Lepší a Natálie Vágnerová (všichni z kvarty B).

Úspěšným řešitelům blahopřewjeme.