Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDEK PŘI FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDĚ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vynikající výsledek při fyzikální olympiádě

18. ledna 2023 se v Plzni uskutečnilo krajské kolo fyzikální olympiády kategorie A. Naši školu reprezentovala čtveřice studentů:

  • Matyáš Hrešan (V8.B)
  • Jakub Turner (V7.A)
  •  Vladimíra Jiříčková (V7.A)
  • Adam Pojar (V7.B)
Největšího úspěchu dosáhl Jakub Turner – 5. místo, a zároveň postup do republikového finále.

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a Jakubovi přejeme hodně štěstí.