Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

Okresní kolo této soutěže se již tradičně konalo na sušickém gymnáziu. Naši studenti si vedli výborně a obsadili téměř všechna přední místa. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Kategorie IIIA (1. – 3. ročník/ kvinta – septima)

1. místo: Yasmin Steinerová, SpA
3. místo: Ondřej Krampol, 1A
4. místo: Jakub Lavička, SxA

Kategorie IIB (tercie – kvarta)

1. místo: Anna Králová, TA
3. místo: Magdalena Cariková, TA

Kategorie IB (prima – sekunda)

1. místo: Sofie Weberová, SA
2. místo: Filip Čipera, SA
6. místo: Magdalena Tauerová, SA