Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŽÁDOST ZE DNE 31. 8. 2022

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Žádost ze dne 31. 8. 2022

 Dne 24. 3. 2023 jsme na základě

  • žádosti doručené dne 31. 8. 2022 
  • rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-7023/2023-2
odpověděli žadateli poskytnutím požadované informace, tj. tabulkovým přehledem výše odměn zaměstnanců školy za jednotlivé měsíce roku 2021 v anonymizované podobě

 

Anonymizovaný text žádosti je zde