Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE, 2023

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky krajského kola Soutěže v anglickém jazyce, 2023

Do krajského kola byly pozvány vítězky kola okresního - v kategorii III.A  Yasmin Steinerová ze septimy A a v kategorii II.B Anna Králová z tercie A.

Yasmin získala velmi pěkné 4. místo a Anička 6. místo. Oběma studentkám blahopřejeme.

(jch)