Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH VE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDĚ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch ve fyzikální olympiádě

Ve fyzikální olympiádě kategorie F, tj. žáci 8. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, se absolutním vítězem okresu stal Martin Mazanec z třídy tercie A. Ziskem 29 bodů ze 4 soutěžních úloh se stal ve své kategorii vítězem s náskokem 6 bodů před dalším úspěšným řešitelem.

Martinovi gratulujeme!