Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCHY V ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDĚ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěchy v astronomické olympiádě

V krajském kole astronomické olympiády se výborně umístilo hned několik studentů našeho gymnázia.

V nejvyšší kategorii studentů 3. a 4. ročníků SŠ se na krásném 6. místě umístila Vladimíra Jiříčková a na 10. místě Lenka Drudíková.

V kategorii 1. a 2. ročníků SŠ se na krásném 9., 11. a 12. místě umístili studenti Michal Horský, Štěpán Stichenwirth a Matěj Adam.

V kategorii nižšího gymnázia vybojovala krásné 6. místo Natálie Vágnerová (kategorie EF) a 8. místo Jonáš Skřivan (kategorie GH), kteří jsou zároveň úspěšnými řešiteli svých kategorií.
 

Všem jmenovaným velmi gratulujeme!