Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCHY STUDENTŮ V PROGRAMÁTORSKÝCH SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH VE ŠK. ROCE 2022/2023

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěchy studentů v programátorských soutěžích a olympiádách ve šk. roce 2022/2023

Soutěž mládeže v programování - kraj

2. místo: Vít Šilhavý, SxB

7. místo: Filip Nehéz, 4.A

9. místo: Petr Bradáč, 4.A

Celkový počet účastníků v krajském kole: 22

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.