Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ÚSPĚCH V KRAJSKÉ SOUTĚŽI MINIDRON 2023

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Úspěch v krajské soutěži MINIDRON 2023

26. září 2023 proběhl první ročník soutěže MINIDRON, jehož hlavním pořadatelem byl Plzeňský kraj.

V soutěži dovedností při ovládání dronu naši školu skvěle reprezentovali Jan Nováček, Vojtěch Trnka, Jan Kalista a Adam Doležal ze SpA.

Dron ovládaný Janem Kalistou a Adamem Doležalem v kategorii gymnázií s přehledem zvítězil.

Gratulujeme.

(ph)